Technoservice

Leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de NJI-voorwaarden (Nederlandse Jachtbouw Industrie) van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst, aangevuld met de volgende clausules voor propeller-leveringen:
The calculated propeller is the suggested propeller for your sailboat and engine installation. Our suggestions are based on propeller calculations using up to date computer software combined with our long time experience suggesting propellers for sailboats. Though every attempt has been made to guarantee the accuracy of the information and propeller calculation, we refuse to accept any responsibility for errors or omissions. The only way to ensure a correct propeller match for your sailboat and engine is to make a seatrial. On very rare occasions, if we have suggested a propeller that does not match the boat and engine information provided, then we will exchange or modify the propeller, but we don`t cover any other costs except our own parts.

Privacybeleid

Wij kunnen op verschillende manieren aan u vragen om gegevens aan ons te verstrekken. Bijvoorbeeld voor het behandelen van een aanvraag voor informatie over onze producten en diensten of voor het berekenen van een passende schroef. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om, naar de richtlijnen van de Wet AVG-mei 2018. (GDPR - richtlijn 2016/679/EU).
Lees daarom ons Register van Verwerkingsactiviteiten (verder "Het Register") alvorens u ons gegevens toestuurt. Dit Register vindt U via het tabblad Documentatie - Handleidingen. Met het toesturen van gegevens geeft u ons toestemming deze gegevens op te slaan en te gebruiken volgens de in het Register vermelde manieren.
Wij delen uw gegevens niet met anderen dan vermeld in het Register tenzij u daar specifiek toestemming voor geeft of wanneer dit uit administratieve, juridische of overheidswege verplicht of noodzakelijk is of voor het uitvoeren van uw verzoek of onze overeenkomst.
U heeft ten alle tijden het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens of te verzoeken deze uit onze systemen te verwijderen. Voor het maken van bezwaar kunt u terecht bij ons bedrijf met de hieronder vermelde gegevens.
Wanneer u zich daar niet gehoord voelt kunt u zich melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV DEN HAAG. Tel. 088 1805 250. Correspondentie: P.O. Box 93374, 2509 AJ DEN HAAG

`NJI